Thursday, June 26, 2014

Jelly and loom band bracelets.

This week we revised capacity (that's litres and millilitres). So we made some jelly in class. Miss Claudine deals with the hot water while the children deal with the cold water and the measures. 

Here is a picture of sweetie chef Ema, with assitant Sven. The only photo I managed to take. I wanted to take more photos of the children enjoying their cold treat, but I couldn't as the class was super packed with children from other classes. I wanted to do some more activities, but the crowding and the high temperature made it impossible. 

Well, tomorrow is the last day. 

Children are allowed to wear all the loom bands they want, they're allowed to bring their elastics and they're allowed to make friendship bracelets for each other. 

I hope that the last day will be a fun one!


Saturday, May 24, 2014

Tfal Żgħar, Qalb Kbira


Dis-sena, għal Jum l-Omm, xi klassijiet għamlu brazzuletta għall-mama'. Giet Tanja Cilia (li tikteb fis-Sagħtar) biex turihom kif, u l-mama' tiegħi  biex tgħin bix-xogħol tal-wajer. Kien hemm ukoll xi affarjiet li nxtraw minn studenti ta' klassijiet oħra. Bil-qatra l-qatra, meta għoddejt il-flus ta' ġol-kaxxa kien hemm €451. Somma sabiħa li marret għand il-Creche tal-Orsolini ta' tas-Sliema. Post sabiħ ħafna, mimli bl-imħabba li għandhom dawn is-Sorijiet-Omm lejn it-tfal li jrabbu. Jekk xi ħadd minnkom ikun jixtieq imur jgħin, jew jagħti dik ix-xi ħaġa żgħira, kull donazzjoni tiġi milqugħa b'ħafna ferħ. 
Minn qalbi nirringrazzja lit-tfal talli flimkien ferraħna lil ħaddieħor. 
Il-Madre ser tibgħatli rċevuta, u jien ser inġib ritratt tagħha fuq dil-bloggata, kif ukoll nuriha lit-tfal l-iskola. 
Grazzi u prosit!
Jekk qed tħossukom ferħanin b'din l-aħbar, aqbdu l-ferħ tagħkom u agħtu biċċa minnu lil ħaddieħor billi turu qalb tajba u ġenerożita'. 

Wednesday, April 2, 2014

Today's Science lesson

You did this lesson with Mrs. Treeby today

http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?b=science/characteristic_material

Thursday, March 27, 2014

Clocks

This is a very very important lesson. We are learning the quarter past and quarter to. In analog (clock face with hands) as well as digital (clock with numbers). 
Here is a very good teaching clock that children can use. 
http://www.time-for-time.com/swf/myclox.swf

Wednesday, March 26, 2014

Studying patterns in nature using a digital microscope

These couple of weeks the kids have been getting me all sorts of natural objects in class. Different leaves, dead insects and other small creatures, shells...here are some captures the children have done (some of them by the big kid)
Meta mlejna l-ħobż fil-klassi

Skużawni m'għandix ritratti ta' kulħadd, kelli jdejja maħmuġin kważi l-ħin kollu u ma stajtx nuża l-kamera l-ħin kollu.

Search This Blog

Loading...